UNDERMENU

Artikler om hunde

Hund   Læs en af de mange dybdegående artikler om hunde
» Læs artklerne  

Artikler om katte

Læs en af de mange spændende artikler om katte                   » Læs artklerne
Kat  

sitemap

Blodtyper hos katte

Nyfødte killingers pludselige død

I mange år var det et mysterium. Hos bestemte racer kunne man opleve, at et helt eller dele af et kuld nyfødte killinger pludselig døde dagen efter fødslen. Mange forskellige mulige årsager blev foreslået, for eksempel bakterie-eller virusinfektion, men da man begyndte at kigge nærmere på symptomerne, fik man større og større mistanke om, at det ikke havde noget med en smitsom sygdom at gøre.

 

Symptomer

De døde killinger havde som regel blodig urin og gulsot. Hos nogle af dem faldt en del af halespidsen af. Milten var forstørret. Det var tit alle i kuldet, som blev ramt, eller kun 50% af kuldet. Det mindede mere og mere om en sygdom, som kaldes neonatal isoerytrolyse, dvs. en sygdom hvor killingens egne antistoffer ødelægger dens røde blodlegemer.

I starten af 80'ne opdagede forskere, at katte har to blodtyper: A og B. A er dominerende og de fleste (98%) almindelig huskatte har blodtype A. Derimod har racerne British Shorthair, Hellige Birma, Perser, Devon Rex og Cornish Rex mange individer med blodtype B. Det var også disse katteracer, som havde problemer med en høj procent killingedødelighed.

 

Årsag

Det viser sig, at B-katte har et naturligt indhold af antistoffer mod blodtype A. Nyfødte killinger har ingen antistoffer overhovedet, inden de får dem overført igennem moderens mælk i de første 16 timer af deres liv. Hvis en killing har blodtype A og får overført antistoffer fra en B-kattemor, vil dens røde blodlegemer bliver ødelagt og den vil dø.

En killing født af en B-kattemor kan kun have blodtype A, hvis faren også har blodtype A. For at undgå problemet er det derfor vigtigt, at en B-hunkat udelukkende parres med en B-hankat.

 

 

Race Frekvens B-type (procent) i USA (1)
Almindelig huskat <5
Abyssinian 19
British Shorthair 59
Devon Rex 43
Hellig Birma 18
Himalayan 20
Perser 24
Scottish fold 15
Somali 22

 

 

Forebyggelse

Det er vigtigt, at man anvender blodtypeteknologien for at konstatere en kats blodtype og ikke parringserfaringer. Det er fordi ikke alle parringer mellem en B-hunkat og en A-hankat ender galt. Det er der flere årsager til, blandt andet 1) hvis hankatten er blodtype Ab, får halvdelen af killingerne blodtype B og kun halvdelen af kuldet dør; 2) hunkatten kan have en lav produktion af antistoffer mod blodtype A; 3) hunkatten kan have en lille mælkeproduktion i de første 16 timer efter fødslen; 4) killingerne kan indtage varierende mælkemængde og 5) killingerne optager varierende mængde antistoffer. Alle disse forhold vil resultere i et variende antal døde, syge og raske killinger.

Hvis man alligevel ønsker at parre en B-hunkat med en A-hankat, er der mange opdrættere som rent praktisk gør det, at de våger over morkatten og killingerne i 18 timer for at forhindre dem i at die. I den periode giver de så killingerne modersmælkserstatning. Efter de 18 timer kan killingerne ikke længere optage antistoffer igennem tarmvæggen, og de kan igen die hos morkatten. Flere opdrættere har med succes benyttet sig af denne metode.

Ny teknologi gør det nu muligt at konstatere kattens blodtype i klinikken. Der tages en blodprøve og resultatet foreligger efter 10 minutter!

 

1) Bucheler J: Fading kitten syndrome and neonatal isoerythrolysis. Vet Clin North Am 29:853-870, 1999.

PRODUKTER FRA
                      DYRLÆGEN


Royal Canins Veterinærprodukter er fremstillet specielt til behandling af sygdomme hos hunde og katte. Se på tilbud.