PennHip

Af Fagdyrlæge John Dee

Hundens ejere sidder ude i venteværelset og venter på, at dyrlægen færdiggør røntgenundersøgelsen. De har en et år gammel labrador retriever til fotografering af hofterne for at se, om hunden lider af den arvelige sygdom, som kaldes hofteledsdysplasi (HD). Deres sidste hund blev aflivet, fordi den havde HD i så svær en grad, at den ikke kunne få et fremtidigt liv uden smerter. De er forståeligt nok meget spændte og nervøse.

Det går godt denne gang, labradoren bliver erklæret fri for HD. For at kunne konstatere om en hund har hofteledsdysplasi, vil dyrlægen som regel røntgenfotografere hofteleddet. Hofteskålens og lårbenshovedets udseende og deres indbyrdes placering vil afsløre, om hunden har HD eller ej. Problemet med den nuværende måde at optage røntgenbillederne på er blandt andet, at hunden skal være mindst et år og helst to år gammel for, at man med sikkerhed kan sige noget udfra røntgenbillederne om dens HD-status. Det er to års kærlighed og træning, og så risikerer man, at hunden skal aflives.

Forskning

En forsker i USA har udviklet og i de sidste 15 år gennemprøvet en

ny metode til vurdering af en hunds HD-status. Han har opfundet et

apparatur, som kan give et jævnt tryk udad på begge lårbenshoveder

samtidigt, således at man på røntgenbilledet kan måle, hvor slappe

hofteleddene er. Man måler afstanden fra midten af hofteskålen til

midten af lårbenshovedet, når benene er skubbet ud og dividerer

afstanden med lårbenshovedets radius. Det tal, man får som resultat,

er hundens HD indeks.

Han har fundet ud af, at leddets slaphed er direkte relateret til

hundens chancer for senere at udvikle HD. Ved at følge hundene

igennem livet har han opdaget, at hunde med et indeks under 0,3

aldrig udvikler HD og gigt. Hunde med et indeks over 0,7 udvikler altid HD og gigt. Samtidig har han kunnet påvise, at en hunds indeks er det samme, når den er 4 måneder gammel, som når den er 2 år gammel. Man kan derfor allerede, når en hund er hvalp, finde ud af, om den har et stort potentiale for at udvikle HD, hvilket vil være til stor hjælp for såvel opdrætter som hvalpekøber.

 

Arveligheden

Yderligere har den amerikanske forsker fundet ud af, at arveligheden af ledslaphed er helt oppe på 60%, mens arveligheden af HD vurderet efter den nuværende metode kun ligger på 20%. Han har påvist, at man med den nuværende metode, hvor man strækker benene bagud, skaber en spænding i leddet, hvorved hoftehovedet skubbes ind i leddet. Resultatet er, at mange hunde får en pænere bedømmelse, end de fortjener, men at deres afkom

Vi kan tage PennHip optagelser på både de store og de små hunde og katte

arver de dårlige gener. At der avles på mange hunde med "pæne" hofter men med skjult hofteledsdysplasi gives som en forklaring på, hvorfor 30 års bekæmpelse af hofteledsdysplasi har spillet fallit.

 

Med en arvelighed på 60% og hundens HD-status kendt allerede når den er fire måneder gammel, har man langt større chancer for at opnå en forbedring i de forskellige racers HD-status med den nye metode end med den gamle. På nuværende tidspunkt er metoden ikke anerkendt af den Danske Kennel Klub, men når kendskabet til metoden begynder at sprede sig blandt opdrættere og hvalpekøbere, vil dyrlæger begynde at uddanne sig i metoden, og den vil blive godkendt.

Forhåbentlig vil det medføre, at det bliver mere og mere sjældent, at vi som dyrlæger bliver nødt til at aflive unge hunde på grund af hofteledsdysplasi.

©  2020 Center Dyreklinik ApS

Ærøvej 11, DK-8800 Viborg

86623294

mail@centerdyreklinik.dk

Åbningstider

Mandag-fredag: 8.00-17.00

Lørdag-søndag: Lukket

Ved behov for vagtdyrlæge ring da på tlf.: 86623294

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon