Konsultation

Afhængig af de symptomer, som du har beskrevet ved booking af konsultationen, vil dyrlægen ofte indlede med at spørge til varigheden og forløbet af disse. Derudover vil der ofte også blive spurgt ind til dyrets drikke- og spiselyst samt den almene trivsel. Ud fra de oplyste informationer vil dyrlægen foretage en klinisk undersøgelse for at komme nærmere på årsagen til symptomerne, og ofte kan dyrlægen ud fra din information og den kliniske undersøgelse stille en diagnose.

Afhængig af de symptomer, som du har beskrevet ved booking af konsultationen, vil dyrlægen ofte indlede med at spørge til varigheden og forløbet af disse. Derudover vil der ofte også blive spurgt ind til dyrets drikke- og spiselyst samt den almene trivsel. Ud fra de oplyste informationer vil dyrlægen foretage en klinisk undersøgelse for at komme nærmere på årsagen til symptomerne, og ofte kan dyrlægen ud fra din information og den kliniske undersøgelse stille en diagnose.

Nogle gange kan det være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser i form af blodprøver, urinprøve, røntgen- eller scanningsundersøgelse, før den endelige diagnose kan stilles og en evt. behandling kan påbegyndes.

På Center Dyreklinik er det en af vores 4 dyrlæger, som du vil hilse på ved en konsultation. Der afsættes altid 20 minutter pr. konsultation. Ved mistanke om større udredning udvides konsultationstiden ved booking.

VetPlan abonnementer

Klik på abonnementerne for at se indhold og pris